top of page
Pierwsza wizyta

Warto wiedzieć jak przebiegać będzie pierwsza wizyta. Poniższe 3 kwestie to podstawa przeprowadzenia profesjonalnej pierwszej wizyty:

Wywiad z pacjentem - pozwoli zebrać podstawowe informacje o jego stanie zdrowia. Terapeuta dowie się również podczas wywiadu o wcześniejszych uszkodzeń, urazach, przebytych lub towarzyszących chorobach czy przebytej rehabilitacji.

Badanie manualne – jeżeli będzie to konieczne, terapeuta przeprowadzi ogólnie badnie za pomocą szeregu badań i testów, które zobrazują dokładniejsze określenie zaburzeń funkcjonalnych, spowodowanych daną wadą lub schorzeniem. Dopiero wówczas postawiona zostanie diagnoza. Niejednokrotnie ból, który odczuwamy np. w ramieniu, może wiązać się z inną częścią ciała.

Planowanie - kolejnym etapem będzie omówienie zaistniałego problemu. Terapeuta wyjaśni w jaki sposób doszło do powstania dolegliwości i ustali wspólnie z pacjentem cele i formy terapii oraz częstotliwość ich stosowania. Odpowie również na wszystkie pytania związane z ich przebiegiem. Zostanie ustalony cel i harmonogram terapii. Dzięki temu nawiąże się kontakt i wzajemne relacje z pacjentem.

bottom of page